תאונות דרכים

 • את מי עלי לתבוע כאשר נפגעתי בתאונת דרכים?

  כתוצאה מתאונת דרכים עלולים להיפגע, נהג ו/או נוסע ו/או הולך רגל.

  תביעה של נוסע ברכב - תהיה כנגד הנהג הרכב בו ישב הנוסע וחברת הביטוח אשר ביטחה את השימוש ברכב.

  תביעה של הולך רגל – תהיה כנגד הנהג הפוגע וחברת הביטוח אשר ביטחה את השימוש ברכב של הנהג הפוגע.

  תביעה של נהג – תהיה כנגד וחברת הביטוח אשר ביטחה את השימוש ברכב.

 • מהו שכר טרחת עורך הדין בתיק תאונת דרכים?

  בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז-1977, שכר טרחת עורך דיןעבור ייצוג נפגעי תאונת דרכים נגבה באחוזים מן הפיצוי המתקבל מחברת הביטוח

 • נפגעתי בתאונת דרכים כמה כסף אקבל?

  סכום הפיצוי שייקבע מורכב ממספר רכיבים: ראשית מאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע, גילו, שכרו, עיסוקו, הפסדים אשר נגרמו לו בפועל וחישוב של הוצאות ואבדן שכר עתידיים אשר נעשה לפי הנתונים הידועים לנו היום.

  רכיבי הפיצוי מכונים "ראשי נזק"

 • עשרת הדיברות לנפגעי תאונות דרכים:

  אם חס וחלילה נפגעתם בתאונת דרכים, להלן עשרת הדיברות על מנת שאתם תוכלו לקבל את הפיצוי המקסימאלי.

 • רכיבי הפיצוי בתאונת דרכים

  לשאלת סיווג התאונה יש השלכות רבות ביחס לפיצוי אשר יקבל הנפגע.

  בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים על תקנותיו, הוטלו הגבלות על גובה הפיצוי בראשי נזק.

  כך שמצד אחד על פי תכלית החוק הכלכלית סוציאלית כל נפגע זכאי לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף גם הוא אשם בקרות התאונה, לעומת זאת מצד שני, הפיצוי שיקבל הנפגע יהיה מוגבל בראשי נזק מסוימים.

 • תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

  תאונת דרכים תוכר גם כתאונת עבודה בביטוח הלאומי, כאשר אדם נפגע בדרכו מביתו למקום העבודה, או בדרכו בחזרה מעבודתו לביתו או במהלך נסיעה הקשורה לעבודתו.

  במידה ואינכם בטוחים אם מדובר בתאונת עבודה רצוי להתייעץ עם עורך דין, מאחר וסיווג לא נכון של התאונה עשוי לגרום בהמשך למלחמות מול חברות הביטוח, כיוון שאם נפגע מקבל תגמולים מביטוח לאומי אז חברה הביטוח משלמת לנפגע פיצוי נמוך מאחר והיא מקזזת את הכספים ששולמו מהמוסד לביטוח לאומי.

 
 

חדשות